Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Gelişmiş Arama  
Ulak Posta: soruhunturk [[@]] gmail [.]com

HT MAĞAZA

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 : 06 Ekim 2018, 19:15:37 
Başlatan Adil ÖZTÜRK - Son İleti Gönderen: Adil ÖZTÜRK
SENTEZCİ KAFA İLE TURAN İDEALİ
‘’Gagavuz Türk’ü Hıristiyan’dır.’’
‘’Yunanistan’a Mübadele kanunu ile gönderilen Karaman Türk’ü de Hıristiyan’dır.’’
‘’Macar’lar da yavaş yavaş Hun asıllı Türk’üz diyorlar ve Hıristiyandırlar.’’
‘’Hazar Türk’ü Yahudi (Karaim Mezhebinden)’dir.’’
‘’Altaylardaki yaşayan Türk’ler Tengri inancındadır.’’
‘’Yakut (Saha) Türkleri Şaman inancındadır.’’
‘’Uygur Türk’lerinin bir kısmı Müslüman, bir kısmı Budist’tir.’’
‘’Azeri Türk’ü (Azerbaycan ve İran Azari Türkleri)  İslam’ın Şii Mezhebindendir.’’
‘’Anadolu’daki Türkmen’lerin tamamına yakını Alevi inancındadır’’ ki, bu inanç biçiminin en büyük özelliği Türk Kültürünü canlı tutmasıdır.
Bu çeşitlilikteki Türk Dünyasında Sentezci kafanın yaptığı dayatma ile ‘’Turan Birliği’ nasıl kurulacak.
Şuan dünya üzerindeki Dört yüz milyona yakın hiç bir Türk Topluluğu dini inanç olarak bir bütün sergileyemiyor ama Dil olarak, Milli Kültür olarak hepsinin tek ortak noktaları ‘’Türk’’ olmaları.
Gelelim ‘’Din Kardeşim’’ dediğin Araplar ve Farisiler ile ‘’Din Birliği’’ ne. O da imkansız.
Farisiler asırlardır İslam Dinini bile Fars Kültürüne göre yorumlayarak Şii Mezhebini oluşturmuş. Araplar ise son iki yüz yıldır İngiliz aşkı ile yanıp tutuşmaktalar. İngilizlerden kız alırlar, İngilizlere kız verirler, Petrollerini İngiliz Şirketleri işletir, yatırımlarını İngiliz topraklarına yaparlar ve bu yatırımları İngiliz şirketleri idare eder.  Suudilerin Milli inanci denilebilecek olan Selefiliği ‘’Vehhabiliği’’ Emperyalist güçlerin desteği ile İslam Dünyasına kabul ettirmek için terör de dahil her yolu denemektedirler.
Savunduğun sentez Din Kardeşliğin de de işe yaramıyor.
Demek ki bu sentez; Emperyalist güçlerin Türk Milletinin çimentosu olan ‘’TÜRKÇÜLÜK’’ fikrini yok etmek için ortaya atılmış bir fitneden başka bir şey değil. Türklüğü yaşatmak için Türkçü olmak zorundayız aksi taktirde hurafeler ve yalanlarla zehirlenen beyinlerimiz bizi Mankurtlaşarak özümüze ve Türklüğümüze düşman birer köle haline getirir.
Baksanıza eskilerin benzetmesi ile sentezciler ‘’Ne İsa’ya yaranabilmekte, Ne Musa’ya yaranabilmekte’’ sadece devşirmelere hayat vermekte, Türklüğü yok etmekte.
Devletler ve Milletler Dindar olmaz. Fertler ‘’Dindar Olur’’.
‘’Ne Mutlu Türküm Diyene!..’’
Adil ÖZTÜRK

 22 
 : 06 Ekim 2018, 19:13:19 
Başlatan Adil ÖZTÜRK - Son İleti Gönderen: Adil ÖZTÜRK
Sanal alemde boy boy Türkçü, Ülkücü paylaşımlar, Lider değiştirme kulisleri gırla gidiyor, Normal hayatta Türkçülük, Ülkücülük bıyıkla, rozetle, bayrakla ve yaldızlı sloganlarla üst düzeyde oysa Türkün tarihi, Türkün kültürü, Anadolu, Balkanlar, Irak, Suriye Türkünün öbür adı Türkmenlik ve Yörük’lük dile getirildi mi "O da nerden çıktı" mırıltıları başlıyor. Sen daha özünden habersizsin neyin Türkçülüğünü, neyin Ülkücülüğünü yapacaksın. Tükmen ve Yörük Kültürüne sahip çıkamazsan örgütlenemezsen, estek kerestek bahanelere sığınırsan ancak boş nutuklarla sadece kendini avutursun sonrada sağda solda suçlu ararsın. Dava adamı olmak seçimlerde boy göstermek, süslü nutuklar, unutulmuş mazileri yalan yanlış dillendirip prim yapma telaşı değildir. Dava adamı olmak devamlı surette geldiğin yeri gerek fert bazında gerekse millet bazında unutmadan ilerisi için çaba sarf etmektir. Dava adamı olmak "Milliyetçi İktidarı" hedeflerken sloğan milliyetçiliğini aşıp gerçek "Türk Kimliği ve Türk Kültürüne" vakıf olmaktır, elini taşın altına koymaktır...

Adil Öztürk

 23 
 : 06 Ekim 2018, 19:10:25 
Başlatan Adil ÖZTÜRK - Son İleti Gönderen: Adil ÖZTÜRK
NASIL BİR TÜRKÇÜLÜK

   Globalleşen günümüz dünyasında milletlerin savaş silahı artık, Para, Kültür, Turizm, Spor (ki Futbol başlı başına bir endüstridir),  Tıbbi Araştırmalar ve Uzay Araştırmalarıdır. Klasik anlamda aklımıza gelen; Tabanca, Otomatik silahlar, Top, Tank vs. tipi silahlar ise artık sadece caydırıcı unsur olarak değerlendirilmektedir.
Dünya çapında dev sermaye şirketlerinin ‘’Euro – Dolar’’ şeklindeki ekonomik savaşları ülkeleri bir bir etkileyerek ekonomik olarak işgal etmekte, Uzak doğunun ekonomik güçleri Japonlar ve Çinliler hem bu dev emperyalist şirketlere karşı savaşmakta hem de kendi aralarında Asya’nın hakimiyeti için birbirleri ile ekonomi savaşı vermekteler. Öte yanda ise uzun yıllardır sıcak denizlere inme politikası bulunan Ruslar bir ara görünüşte hakimiyetlerindeki devletlerden çekildi gibi görünse de ‘’Panislavizm siyasetini’’ asla bırakmamış aksine İran’ın da desteğini arkasına alıp, ekonomik olarak daha yoğun bir abluka politikası gütmeye başlamıştır.
Tüm bu gerçekler ışığında Türkiye Cumhuriyeti tabiri caizse; adeta şamaroğlanı durumuna düşmüş. Bir ABD, bir AB tokat vurmakta yanı başımızda sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya tüm hünerini göstererek Türküye Cumhuriyeti üzerinde etkili olmaya çalışmaktadır. Komünist Çin Halk Cumhuriyeti; 100.000.000 milyona yakın Doğu Türkistan (Sincan Bölgesi Uygur)Türk’ünü asimile etmeye çabalarken bir yandan da ürettiği kalitesiz ve sağlık yönünden sağlığa zararlı mallarıyla Türkiye Cumhuriyeti içerisinde de güçlü bir pay edinerek hem sağlığımıza hem ekonomimize zarar vermektedir.
Bu gelişmeler yetmezmiş gibi kendi içerisinde ekonomik ve siyasal bir varlık gösteremeyen Arap toplumu kendisini toparlayıp güçlü bir Millet ve devlet olmayı hedeflemenin yerine küresel emperyalistlerin öncü milis kuvvetleri olarak başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm dünyanın başına bela olmaktalar. Başka devletler ve milletler bizi ilgilendirmez ama Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsuru ‘’Türklerdir’’ bu nedenle büyük Başbuğ Mustafa Kemal ATATÜRK ; ‘’Türkiye Cumhuriyetini kuran herkes Türktür’’ diyerek kesin noktayı koymuştur.
Bir zamanlar Körfez krizi esnasında ‘’Bir koyup üç alacağız’’ diyen zihniyet Iraktan kaçan ne üdüğü belirsiz binlerce kişiyi Doğu ve Güney Doğu İllerimize yerleştirmiş, hem oralardaki Türk nüfusunun gücünü kırmış hem de bu günkü PKK Terörüne adeta güç kazandıracak insan gücü hediye etmiştir.
Şimdi ise ‘’Biz gönderelim de Kanada’ya mı gitsinler, Ensar’a layık bir şekilde davranacağız ve bize iltica eden Suriyeli Araplara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verilerek nitelikli olanlarına Devlet Daireleri dahil iş verilecek’’ denilerek Türkiye Cumhuriyetinin onca gencinin işsizliği göz ardı edildiği gibi adeta Türkiye Cumhuriyetindeki kurucu unsur olan ‘’Türk Nüfusu’’nun etkisi kırılmak istenmektedir. Bu Türkleri Türkiye Cumhuriyetinde asimile hareketidir. İlki Körfez Krizinde uygulandı ikincisi Suriye Krizinde uygulanmaktadır.
Peki Tüm bu gerçekler ışığında biz Türkler ne yapmalıyız ?
ELİMİZE     :   DEVLETİMİZE
BELİMİZE   :   SOYUMUZA
DİLİMİZE    :   TÜRKÇEMİZE … Sahip olabilmemiz için, Türkçü olmak zorundayız.
Türkçülük; Sadece geçmişin tarihini okuyarak o günlerin avunması değildir.
                     Elbette Türk Tarihini çok iyi bileceğiz ama o tarihte takılıp kalmamalıyız.
Türkçülük;  Gözünü uzaya dikmektir. Uzay biliminde ileri gitmektir.
                      Türk Bilge Kağan’ı; ‘’ Ben Tanrı gibi gökte yaratılmış Türk Bilge Kağanı’’ der.
Türkçülük; Tıp Alanında otorite olmaktır. İnsanlığa faydalı olmaktır.
                      ‘’İbn-i Sina, Farabi, Ebul İz gibi binlerce otorite yetiştiren Türk Milleti son
                         Olarak Nobel Tıp ödülü ile Türklüğü dünyaya duyuran Aziz Sancar’’ gibi insanlar
                         Yetiştirmektir.
Türkçülük; Sporun her alanında Türkün zekasına, becerisine ve çevikliğine yakışır başarılara
                     Ulaşmaktır.
                      ’’Ben sporcunun zeki, ahlaklı ve çevik olanını severim’’ M.K. ATATÜRK
                      ‘’Bir Türk dünyaya bedeldir’’ dedirten Koca Yusuf gibi, ‘’Cep Herkülü’’ olarak tarihe geçen
                       Naim Süleymanoğlu gibi insanlar yetiştirmektir.
Türkçülük; Sadece Bozkurt işareti yaparak sloğan atmak da değildir.
Türkçülük; Nazilerin yaptığı gibi insanların kafataslarını ölçerek Türk Modeli çıkarmak değildir.
                     Günümüzde yaşam şartları gereği çeşitli coğrafyalarda yaşayan Türklerde bedensel
                      Farklılıklar bariz şekilde görülmektedir. Bu nedenle Türk Kültürü ve Türklük Ruhu esas
                      Alınmalıdır.
Türkçülük; Ne dine dayalı bağnaz bir Milliyetçiliktir, nede dinsizliktir.
                     Bilhassa, Türkiye Cumhuriyetinde ‘’Türk-İslam Sentezi şeklindeki ucube bir dayatma Türk
                      İnsanına büyük zararlar vermekte, son yıllardaki kazandığı ivme ile adeta Türkleri
                      Devşirerek Araplaştırma gibi bir asimile baskısına dönüşmüştür.
Türkçülük; Herkesin inancına saygı duymaktır. İlla benim gibi inanacak dememektir.
                     Türk Milleti geniş bir coğrafyaya dağılmış çeşitli dini ve siyasal inançlara sahip büyük bir
                      Ailedir. Haklı olarak kendi coğrafyasında beraber yaşadığı diğer milli kimlikler ve dini
                      İnanışlardan etkilenmiştir ama özünde ve yaşantısının büyük bir kısmında Türklüğünü
                      Hissederek yaşamaktadır. Bu nedenle bizden farklı dini inancı olan Türk kardeşlerimizi,
                      Bizden farklı yöresel ananeleri olan Türk kardeşlerimizi bağnazca dışlayarak
                      ötekileştirmeden oldukları gibi kabul ederek kucaklamalıyız.
Türkçülük; Müslüman Türk’ü, Hırıstiyan Türk’ü, Musevi Türk’ü, Gök Tanrı inancındaki Türk’ü vs. inancı   
                     ne olursa olsun aynı sevgiyle kucaklamayı bilmektir.
                     Artık Macarlar bizim kökenimiz Hun Türklerine dayanıyor diyerek Türk Kültürüne
                     Kaymakta, Bulgarlarda da bizim atalarımız Türktü demeye başlamışlardır, Mekadonlar Ön
                     Türk araştırmalarıyla kendilerinin Türk asıllı olup olmadığını araştırmaya başlamışlardır.
                     Örnekler çoğalır. Biz bu insanları dışlayıp, ötekileştirme yerine birlikte ortak ilmi tarihsel
                     Araştırmalar yapmalıyız.
Türkçülük; Günübirlik değil asırlar ötesine hükmedebilen Devlet Adamı yetiştirmektir.
                     Teoman  Han, Mete Han, Çiçi Han, Temuçin, Atilla, Temur,  Alparslan, Fatih Sultan Mehmet,
                      Mustafa Kemal ATATÜRK gibi cevherleri insanlığa sunmaktır.
Türkçülük;  Hem Türklüğe hem insanlığa asırlar boyu ışık olacak Alimler yetiştirmektir.
                     Dede Korkut gibi, Yusuf Has Hacip gibi, Kaşgarlı Mahmut gibi, İmam Maturidi gibi,
                     İmam-ı Azam  gibi, Hace Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi, Ziya Gökalp gibi,
                     Hüseyin Nihal Atsız gibi değerleri yetiştirmektir.
                     
Tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışmak, çalışmak, daha çok çalışmak!... ‘’M.K.ATATÜRK
Evet çok çalışmalıyız. Ekonomi’de, Spor’da, Tıp’ta, Turizm’de ve Uzay Araştırmalarında biz Türkler de en iyiler arasında olmalıyız. Büyük Başbuğ M.K. ATATÜRK’ün işaret ettiği ‘’Muhasır Medeniyetler seviyesinde’’ olmalıyız.
-   Eğer küresel işgalin acımasız oyunları karşısında yenilerek asimile olmak istemiyorsak,
-   Eğer Geçmiş Türk Kültürünün şerefli mirasını aynı şerefle gelecek kuşak Türk Nesline aktarmak istiyorsak yukarıdaki  gerçekleri çok iyi bilmeliyiz.
Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil Türk kanında mevcuttur.

Adil ÖZTÜRK

 24 
 : 06 Ekim 2018, 19:08:26 
Başlatan Adil ÖZTÜRK - Son İleti Gönderen: Adil ÖZTÜRK
Bu başlık altında değerli Türkçülerle fikir alışverişinde bulunmak ve kendi düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.
Katkı ve eleştirilerinizle fikir zenginliğin sağlanacağı inancındayım.
En içten sevgi ve saygılarımla..

Adil ÖZTÜRK 

 25 
 : 02 Ekim 2018, 07:07:50 
Başlatan lonewolfcypriot - Son İleti Gönderen: lonewolfcypriot
Gerçekten çok sinirlendim. Gidip DNA testi yapmamda 0 Türk kanım var diyor. Bu ruhumu öldürdü. Onlara çoğunlukla Arap olduğumu söylüyor. Bu çoğu Kıbrıslı Türk için geçerli. Bu nasıl olabilir!?! Ben neyim? Türkiye'deki herkesin Orta Asya’dan kanı var ama ben bir şekilde yapmıyorum. Ne boktan. Ne yapmalıyım? Bu bana Oğuz olmadığımı ve asla olmayacağımı kanıtlıyor. Hayatımın geri kalanı için asla gerçek bir Türk olamayacağım. Bok gibi hissediyorum. Sadece benim içimde kanım olduğunu biliyorum. % 1'den az bile olsa umurumda değil. Görünüşe göre sadece bir p... kurusu. Ne yapmalıyım? Lütfen bana öneride bulunun. Hayatım boyunca yalan söylediğimi hissettiriyor. tüm bu zamanlar sadece lanet bir melezdim. Ne yapmalıyım? Lütfen söyle bana. Ben bir kripto ermeni kadar kötüyüm.

 26 
 : 02 Ekim 2018, 07:05:04 
Başlatan lonewolfcypriot - Son İleti Gönderen: lonewolfcypriot
Gerçekten çok sinirlendim. Gidip DNA testi yapmamda 0 Türk kanım var diyor. Bu ruhumu öldürdü. Onlara çoğunlukla Arap olduğumu söylüyor. Bu çoğu Kıbrıslı Türk için geçerli. Bu nasıl olabilir!?! Ben neyim? Türkiye'deki herkesin Orta Asya’dan kanı var ama ben bir şekilde yapmıyorum. Ne boktan. Ne yapmalıyım? Bu bana Oğuz olmadığımı ve asla olmayacağımı kanıtlıyor. Hayatımın geri kalanı için asla gerçek bir Türk olamayacağım. Bok gibi hissediyorum. Sadece benim içimde kanım olduğunu biliyorum. % 1'den az bile olsa umurumda değil. Görünüşe göre sadece bir p... kurusu. Ne yapmalıyım? Lütfen bana öneride bulunun. Hayatım boyunca yalan söylediğimi hissettiriyor. tüm bu zamanlar sadece lanet bir melezdim. Ne yapmalıyım? Lütfen söyle bana. :'(

 27 
 : 02 Ekim 2018, 00:28:04 
Başlatan lonewolfcypriot - Son İleti Gönderen: lonewolfcypriot
Merhaba, bu sitenin Kıbrıslı Türkler hakkında ne düşündüğünü merak ettim, Kıbrıslı Türklerin yarısının Türklesti Yunanlılar olduğunu biliyorum. Bu insanları Türkçuluk icinede kabul eder misiniz? Annelerimin anadoludan geldiğinden eminim ama babamın yanında belki de Yunanlı. Bilmiyorum. Kıbrıs'ta başka Türkculer de bilmiyorum. Çoğu Türklük umurunda değil. Düşünceleriniz nelerdir.

 28 
 : 25 Eylül 2018, 02:19:21 
Başlatan - Son İleti Gönderen: mamihan
merhaba kandaslar ben samsun alaçam aşağıısırganlı koyundenim aslen secerelere baktim 250 senedir koyden cikmamisiz ve arsiv daire baskanligindan gelen mesaja gore imamhızıroğullarindaniz secerelerdekine gore imamhıdır ogullarindan sorum su biz hangi boydaniz hangi asiret bulamiyorum bi turluyardim edermisiniz

 29 
 : 25 Eylül 2018, 01:03:04 
Başlatan - Son İleti Gönderen: lonewolfcypriot
Benim atalarim Bergama'dan Kibris'a geldi.

 30 
 : 25 Eylül 2018, 00:22:48 
Başlatan Zvitamini - Son İleti Gönderen: lonewolfcypriot
Fenotipler için endişelenme, eğer Türk olduğunu biliyorsan, o kadar önemli. :trbayrak

Sayfa: 1 2 [3] 4 5 ... 10

ÖNEMLİ! OTAĞIMIZ ARŞİV YAYIMINDADIR. AKTİF/ANLIK OLARAK HİZMET VEREMEMEKTEDİR. HİZMET SÜRESİ 3+ GÜN OLABİLİRÖnemli! Bu ağda Türk Ceza Kanunun 20.ci madde ve 5651 sayılı kanunun 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre yazılan yazıların sorumluluğu yazı sahibine aittir. Ülkemizin anayasal hukuk kuralları çerçevesince kişiler kendi görüşlerini beyan etmişlerdir. Uygunsuz/Aykırı içerikleri lütfen bildirmekten çekinmeyin. İlgili hukukçu arkadaşlarımız bildirimlerinizi inceleyip 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandıracaktır. İçerik sahibi olarak uygunsuz içerikleri kaldırmayı taahhüt ediyoruz.

HunTürk Türk Otağı açılış tarihi Mayıs 2005. Irkçılar Irkçı Gökbörü Türkçüler Türkçü Turancı.
Ulak bilgimiz soruhunturk { @ } gmail [.] com adresinden ulaşabilirsiniz. Yazılım: SMF olup tarafımızca modifikasyonlar yapılmıştır.
Ağımız özgür yazılım olan Mozilla Firefox tarayıcı özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Sorunsuz gezinim için Firefox'u tercih ediniz. Yüksek Çözünürlükte(+1024) en iyi performansı verecektir.

Bu sayfa 0.365 saniyede 16 sorgu ile oluşturulmuştur, son güncelleme 260418, Gökalp Sunucu